Avís legal

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Construccions Carreras 1 S.I, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren la web, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, logotips, textos, fotografies, sons i altres elements continguts en el lloc web.

En cap cas l’accés o navegació dins la pàgina web, implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial de Construccions Carreras 1 per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, còpia, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, sense autorització expressa i per escrit de Construccions Carreras 1, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Protecció de dades

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a la Construccions Carreras 1 siguin incorporades a fitxers, la titularitat dels quals pertany a aquesta empresa, amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats en cada cas, i que s’explicitin en el moment d’aportar-los, i per mantenir-los informats per correu electrònic o altres mitjans|medis sobre novetats, productes i serveis relacionats amb Construccions Carreras 1. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a la tramesa de publicitat a través de l’esmentat mitjà|medi.

Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment perquè Construccions Carreras 1 cedeixi les seves dades amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis, respectant la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.

Construccions Carreras 1 es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i de seu haver de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Qualsevol usuari registrat pot exercir, en qualsevol moment, el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a Construccions Carreras 1.